Επιμονή Τ/κ σε ισότητα

Θα μπορούσε να είναι και εμμονή. Ακούς εκεί να θέλουν και ισότητα οι τ/κ . Ακόμα λίγο θα ζητήσουν και οι γυναίκες να ψηφίζουν...

****το ύφος του Διαπραγματευτή πάντως είναι ισάξιο του τίτλου enter image description here